Tien tips voor een geslaagd (thema-) kinderfeestje

1. Bepaal vooraf je budget

Overleg goed op voorhand hoe het feestje er moet uitzien en hoeveel geld je eraan wil besteden.

2. Denk goed na over het thema van je feestje

Zorg ervoor dat het thema van je kinderfeestje aansluit bij de leefwereld en interesses van je kind.

3. Denk goed na over het tijdstip van je feestje

Niet alle tijdstippen zijn ideaal om een kinderfeestje te organiseren (vakantie, feestdag, …). Tracht daarom om vooraf goed na te gaan wie kan komen en wie niet. Voorzie wat extra uitnodigingen zodat je zeker aan het voorziene aantal deelnemers komt. Stel je feestje eventueel uit naar een latere datum wanneer blijkt dat de datum niet zo goed gekozen is.

4. Denk goed na over het aantal deelnemers

Bepaal vooraf hoeveel kinderen je zal uitnodigen. Hou daarbij rekening met de leeftijd van de deelnemers. Een indicatie om te komen tot een haalbaar aantal deelnemers is de leeftijd van de kinderen plus één (bijvoorbeeld 6 jaar + 1 = 7 deelnemers).

5. Maak vooraf een planning

Een kinderfeestje verloopt soms wat chaotisch. Maak daarom vooraf een planning van de activiteiten je wil doen en stem ze af op de duurtijd van je feestje. Een planning geeft je wat meer houvast en structuur, maar het is ook geen ramp wanneer een kinderfeestje anders loopt dan gepland. Zolang de kinderen zich amuseren, is je feestje zeker geslaagd.

6. Voorzie voor iedereen wat lekkers

Denk vooraf goed na over de traktaties die je zal voorzien tijdens het feestje. Hou er rekening mee dat sommige kinderen misschien niet alles mogen eten of niet alles lusten. Voorzie daarom enkele alternatieven. De kinderen die bepaalde dingen niet mogen eten of niet lusten, kunnen dan kiezen voor iets anders.

7. Zorg voor voldoende activiteiten

Denk vooraf goed na over de activiteiten die je wil doen met de kids tijdens het feestje. Voor een feestje van drie uur voorzie je minstens een 6-tal spelletjes. Hou rekening met de duurtijd van activiteiten die wat langer duren. Bij jongere kinderen duren de activiteiten best niet te lang en dien je te zorgen voor voldoende afwisseling. Voorzie ook voldoende ruimte voor vrije momenten. Zeker oudere kinderen vinden het ook leuk om gewoon wat te chillen tijdens een feestje.

Zorg voor enkele activiteiten voor binnen én voor buiten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer de weersomstandigheden anders zijn dan verwacht.

8. Vermijd conflicten tijdens het feestje

Tracht discussies of ruzie tussen de kinderen zo veel mogelijk te vermijden door op tijd tussen te komen en duidelijke afspraken te maken met de kinderen.

9. Zorg voor voldoende begeleiding

Bij een feestje met jonge kinderen zorg je best voor voldoende begeleiding. Zo voorkom je dat steeds dezelfde kinderen het voortouw nemen en minder assertieve kinderen misschien teleurgesteld naar huis gaan. Hoe ouder de deelnemers aan het feestje zijn, hoe minder begeleiding uiteraard nodig is.

10. Zorg dat je de ouders kan bereiken

Tijdens een feestje kan er altijd een ongelukje met een kind gebeuren. Of een kind kan plots ziek of onwel worden. Zorg er steeds voor dat je de ouders kan bereiken wanneer dat nodig is. 

Ontdek alle tips en ideeën