Privacy verklaring

(versie 25/5/2018)

In het kader van de bescherming van je persoonlijke gegevens doet Lolinabox er alles aan om ervoor te zorgen dat je gegevens met de grootst mogelijke zorg worden verwerkt en beschermd. Hiertoe volgt Lolinabox de regels van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Deze privacy verklaring is van toepassing op de gegevens die verwerkt worden door Lolinabox. 

Contactgegevens:
https://lolinabox.be
Eeckelstraat 11
1755 Gooik
info@lolinabox.be

Verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens

Marleen Mostinckx, zaakvoerder van Lolinabox, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring Zij is te bereiken via info@lolinabox.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Lolinabox verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een reservatie-of bestelformulier in te sturen, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer en naam van de rekeninghouder.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Lolinabox verwerkt gegevens van personen jonger dan 16 jaar: naam, leeftijd, geslacht, geboortedatum. Deze informatie verstrek je zelf wanneer je gebruik wens te maken van de producten en diensten van Lolinabox.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lolinabox.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lolinabox verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van je bestelling en/of reservatie;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief indien je daarvoor bent ingeschreven;
 • Je bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken op de website;
 • Om goederen bij je af te leveren;
 • Om je een reminder van een verjaardagsdatum te sturen indien je hebt ingetekend op het verjaardagsalarm van Lolinabox;
 • Het analyseren van je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lolinabox bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je persoonsgegevens blijven bewaard tot zolang de klantenrelatie loopt.

Verjaardagsdata van kinderen, zoals door jou verstrekt, worden bewaard tot de leeftijd van 12 jaar is bereikt.

Klanten kunnen ten allen tijde aangeven dat zij hun persoonsgegevens willen verwijderd zien uit de database van Lolinabox

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website van Lolinabox worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lolinabox verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lolinabox gebruikt alleen technische en functionele cookies. Lolinabox maakt ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lolinabox en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lolinabox.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart, dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Lolinabox wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder ter bescherming van persoonsgegevens in België.

Beveiligen van je persoonsgegevens

Lolinabox zorgt voor een goede beveiliging van je persoonsgegevens.

Lolinabox neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lolinabox.be.

Wijzigingen in de privacy verklaring

Deze privacy verklaring is opgemaakt op 25/5/2018.

Lolinabox is gerechtigd om de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Het doorvoeren van de wijziging in de privacy verklaring op de website is daarvoor afdoende.

Contact

Je kan met je vragen over deze privacy verklaring terecht bij Lolinabox via info@lolinabox.be.